Vaše reklama

SEDM DNÍ KILOMETR POD ZEMÍ

08.02.2010 - 01:31   |   Redakce: Oldřich Štos

Autor: © Kota 1000

Podaří se speleologům z Česka nejhlubší traverz světa – 1960 metrů?

V termínu 8.–21. 1. 2010 proběhla další ze speleologických expedic sdružení KOTA 1000 v rámci projektu Mt. Kanin -2000 metrů. Cílem speleologů z šesti zemí světa (CZ, SK, SLO, GB, HR, PL) byla opět jeskyně Skalarjevo brezno na Kaninskich podi. Vhodné podmínky – 230 cm sněhu a teploty pohybující se kolem 8 až 10 stupňů pod bodem mrazu – tak umožnily speleologům dlouhodobý téměř čtrnáctidenní pobyt v náročných vysokohorských podmínkách.
Identifikace vchodu proběhla bez problému jen v pětimetrové sněhové převěji. V rámci jednoho sedmidenního sestupu a kempu v galerii Sleeping Dragon na kotě 563 m se v podzemním táboře CAMP-1 (určen pro 4–5 osob) tísnilo jednu noc až 11 osob). Sedmidenní pobyt v podzemí přinesl kýžené a očekávané výsledky. Odpadlo tak nekonečné cestování nahoru a dolů a přemisťování hmoty sem a tam. Investice z předchozích let se vyplatily a letošní zimu úročily!
Kemp byl částečně vybavený ještě ze srpna 2008, jeskyně vystrojena novými lany. Cestou jsme přidali několik nových kotvení a to zejména v šachtě Mlajši brat P135, kde jsme zdvojili některé pendly a upravili některé přepínky (Darko, Luka). Stěžejním cílem bylo zmapovat v mohutné fosilní galerii Sleeping Dragon objevy z roku 2008 tzn. Black meander a Gallery of Three v celkové délce 300 metrů, které se podařilo objevit náročným průstupem finálního závalu fosilní galerie v srpnu 2008. Divoký průstup závalem a následný úzký průstup tzv. Black meandrem (30m) odhalil vzestupnou galerii (mohutný meandr) ve tvaru klíčové dírky o výšce až 20 metrů a o rozměrech v horní části až 3–5 metrů. Galerie končí opět závalem, tentokráte však obtížně průstupným (Števo, Spider). Mezi tím probíhaly na jiných místech další postupy. Byla objevena nová velmi mohutná šachta zvaná Nervous breakdown (Nervové zhroucení) P100 (explo: Tony, Vojta, Števo), po jejímž zdolání jsme propojili větve Sleeping Dragon a Don´t worry be happy a vyjeli v ústí jmenované šachty P195 metrů. Následně byla identifikována i další paralelní šachta vedle Don´t worry be happy o hloubce větší než 200 metrů (Tony, Števo). Pro nedostatek času však nebyla detailně prozkoumána. Je však evidentní, že se napojuje na spodní partie P195m – Don´t worry be happy. Je však velmi důležité tuto studnu v budoucnu prostoupit a prověřit možnosti pokračování příp. okny ve stěnách šachty. Stěžejní cíl však čekal!
Mega šachta -300 metrů
Již při prvním dosažení hrany šachty P293 Rolling Stone jsme identifikovali v protější svislé stěně mohutné okno o rozměrech až 5x3 metry s labilním skalním blokem v ústí, který visí nad téměř třistametrovou hlubinou! Dosažení okna se stalo prioritní záležitostí, poněvadž jak se později ukázalo, směr, kterým se okno ubírá, se jeví jako vysoce perspektivní zejména ve vztahu k překonání horizontální vzdálenosti za zával v meandru Utripov na kotě 911 metrů! První pokusy o překonání extrémně převislých stěn třistametrové mega šachty započali v rámci expedice KOTA 1000 v roce 2008 polští kolegové z Krakowa. Bylo zapotřebí slanit ze šikmé římsy plné volných kamenů cca o tři metry na hranu vzdušné sekvence, kde se již skála jevila jako vysoce kompaktní. Letos v lednu tak slaněním navázali na první pionýrské krůčky polských grotolazů naši chorvatští přátelé z SO PDS Velebit (Luka, Darko). My jsme pokračovali další zbylé dny a vystrojili tak 45 metrů značně převislých stěn a vzdušných sekvencí (Tony, Spider, Števo). Bylo spotřebováno 50 kotev a spitů a 150 metrů lana. Traverz dostal název Made in Heaven (Vyrobeno v nebi) a jak zmínil dobře Tony, pocit při překonávání tohoto vzdušného pekla, je jako pocit bezmocně visícího anděla přikovaného strachem k stropní klenbě kostela. Z míst bivaku do okna Made in Heaven byl zbudován tyrolský traverz o délce 15 metrů. Explorace nových prostor tak mohla začít. Na čelo jde Tony a Števo. Spider mapuje a Maco s Medzem dokumentují (film, foto). Jde o velmi starou galerii, v zásadě analogii Sleeping Dragon, ale v mohutnější podobě. Chodby vyplněné velmi kyprými sedimenty dosahují rozměrů až 3x5 metrů a po 100 metrech se dělí na dvě větve. Hlavní tah vede vlevo a spadá šikmo ukloněnou chodbou s dnem ze světlého čistého vápence do nevelkého polosifonu. Další cestu přehrazuje po několika metrech zasedimentovaná část, kde je vidět v mezeře cca 15 cm pod stropem po 4–5 metrů další pokračování. Zhruba o 15 metrů zpět ústí do chodby malé řečiště s čerstvě navalenými hrázemi vymytého vápencového štěrku vyvaleného z úžiny, odkud vane velmi silný průvan.
Nejhlubší traverz světa
Druhá větev po 20 metrech končí ve vysokém meandru nevelkým závalem s průvanem. Celá galerie se vyznačuje zejména velmi kyprým a suchým sedimentem, mohutnými vyvalenými skalními bloky. Jde o velmi starou část jeskyně, která horizontálně přetíná mladé šachty a jde o velmi vysoce perspektivní partie směřující do bílého místa za finální zával 911 metrů v meandru Utripov tzn. směr Mala Boka. V posledních dnech bylo objeveno ve stěnách šachty Klimkina jama P153 nenápadné okno, které zůstalo pravděpodobně prvoobjevitelům skryto. Směr do bílých míst za šachtu Rolling Stone. Pro nedostatek času připraveno na průzkum stejně jako finální průstup Rolling Stone pro další expedice! Bylo objeveno 300 metrů nových prostor směřujících do velmi, velmi perspektivní oblasti směrem k vývěrům Mala Boka. Je tak velmi pravděpodobné, že sytém bc4 Polska jama-Mala Boka resp. bc10-Mala Boka velmi brzy naváže na megasystém Skalarjevo brezno a vznikne nejhlubší traverz světa s amplitudou 1960 metrů!
 
Dalších osm polských speleologů, našich přátel z klubu Bobry Zagan se pokoušelo ve stejný termín o zdolání P501 Brezno pod velbom. Čtvrtý pokus skončil neúspěšně. Úžina na 370 metru byla v plném profilu zamrzlá! Novinkou léta 2009 je info od Rok Stopara o postupu slovinsko-italského týmu v galerii Dobra Zemlja (Skalarjevo) na kotu 700 metrů! Jeskyně pokračuje!
 
Expe KOTA 1000 – leden 2010 se zúčastnili:
Peter "Medzo" Medzihradský/SK
Štefan "Števo" Schuster/SK
Roman "Maco" Macík/CZ
Oldřich "Spider" Štos/CZ
Vojta Heger/CZ
Dalibor Janák/CZ
Rok Stopar/SLO
Darko "Bakša" Bakšič/HR
Ana Bakšič/HR
Inga Patarčič/HR
Luka Mudronja/HR
Antony "Tony" David Seddon/GB
Všem patří velké poděkování. Zvláštní poděkování pak lanovkářům za poskytnutí azylu na "D" station a rolbařům za servis v rámci transportu materiálu z "D" station do Grabenu a zpět.
 
Související článek: Mt. Kanin 2000 metrů mínus Gigantický podzemní supersystém
 
Jeskyně zpřístupněné veřejnosti v ČR včetně otevírací doby a ceny vstupného:

http://www.caves.cz/editor_files/File/Pruhonice/dokumenty/12_PR_12_09_cenik_2010%28str1%29CZ.pdf

Autor: © Kota 1000

Autor: © Kota 1000

Autor: © Kota 1000

Autor: © Kota 1000

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.94

Anketní otázka