Vaše reklama

Rychlé pero - jak psát článek

09.01.2010 - 02:38   |   Redakce: Dana Jakoubková

Mějte prosím na paměti, že je neetické nabízet stejný materiál současně různým redakcím. Stanovte si priority a použijte vylučovací metodu: nechce ten, bude chtít jiný. Zároveň vás prosíme, abyste si ověřovali fakta uvedená v článku. Je to i vaše vizitka. Redakce si vyhrazuje právo na změny v textu tak, aby odpovídal požadavkům časopisu i stylu dané rubriky. Pokud ve vašem textu uděláme podstatné změny, pošleme Vám jej k autorizaci. Těmito změnami nejsou myšleny změny gramatické a stylistické korektorky.

Co je co - základní redakční  terminologie a informace

Perex
Je to úvod k celému článku, proto by měl vystihnout podstatu následujícího textu, ale může být i jinak zajímavý, jste-li psavec. Jeho účelem je vzbudit ve čtenáři zájem číst dál, tedy pokud je co. Délka perexu by měla být do 10 řádků textu, ale platí méně je více. Nad perex uveďte jméno autora textu a fotografií.
Mezititulky
Mezititulek je oddělení jednotlivých částí (obsahově dílů) textu. Tyto části ideálně rozložte na maximálně 20 řádků.
Vlastní text
Jak bylo řečeno výše, měl by být rozdělen na několik částí, přičemž je na vás, jak vše pojmete.Ve vyprávění se zdržte na maximální možnou míru opakování slov (často autoři opakují jedno oblíbené slovo např. překrásný, nesmírně, leží, tyčí, …) prostě nepřehánějte jak ve významu tak v počtu, a také se zdržte „familiérností“ a nepodstatných detailů, např.:
 
„Jako obvykle jsme si dali s Jaruš ranní čtvrthodinku (myšleno rozcvičku), po níž následovala ovesná kaše, káva…zabalili jsme spacáky...vyrazili vstříc lepším zítřkům...“
 
Toto si píšte do cestovního deníčku, patří to i do jiných literárních žánrů, ale do rubrik tohoto časáku to nepatří, vyjma případu, že má onen text nějakou důležitou souvislost s následujícími událostmi, např.:
 
„…při rozcvičce si Maruš bolestivě natrhla prdel a další pochod s batohem byl tedy nemyslitelný.“
 
 Při psaní mějte na mysli, že nikoho nezajímá, že jste měli permanentně průjem nebo kdo byl s vámi (pokud to tedy nebyla nějaká významná osobnost nebo vleklá nemoc, díky níž jste se vlekli i vy. Vyjmenování spolubojovníků toleruje rovněž žánr „reportáž a zpravodajství“. V cestopisu nebo popisu trasy, výstupu apod. je to spíš navíc. Váš článek čtou lidé buď proto, že se tam chtějí vydat a získávají informace, nebo máte tak skvělý literární styl a jazyk, že i když v podstatě nic nesdělíte, příjemně se to čte. Takže následující úryvek je pro výstrahu:
 
„…ráno jsme vstali, nasnídali se, zabalili věci a vyrazili…zahnuli jsme doprava, pak doleva…“
 
Takhle určitě ne! Popis např. výstupu samozřejmě v některých případech nelze obejít, ale dá se napsat zajímavěji, třeba:
 
„…červená značka nás spolehlivě provedla sutí a kamenným mořem bizarních tvarů až k rozcestí, kde tvrdě zkoušená chodila spočinula s rozkoší v zeleném koberci alpinských luk…“  
(trochu přehnané, ale pro názornost: popisuji trasu, sděluji, že krajina je zajímavá pro oko, a zároveň se čtenář dozví o charakteru a náročnosti terénu, a ví, že v závěru je místo vhodné pro příjemný odpočinek).
Pokud se cítíte na vtipný text či trefné jadrné poznámky – použijte je. Hrubé a neslušné výrazy se tolerují v případě, že do textu pasují jako „prdel na hrnec“.
Výkřik
Je nějaké to moudro nebo citace. Vkládá se volně do textu (napište na konec článku v uvozovkách), může být a nemusí. Jedná se buď o vlastní citát v textu již obsažený, který chcete zdůraznit, nebo o citát převzatý (v tom případě uveďte autora, aby nebyl považován za ukradený).
Pravopis
Používejte kontrolu pravopisu: ve Wordu v nabídce Nástroje > Možnosti > Pravopis > Automatická kontrola pravopisu. Pokud máte v textu podtržená slova – opraFte je na opraVte je. Pravidla najdete i na www.pravidla.cz (ale pozor - tento zdroj je neověřený a nemá nic společného s /stavem pro jazyk český, tedy nemusí být správně) nebo použijte (webové stránky jazykové poradny Ústavu pro jazyk český), kde je to na jistotu.
Nepoužívejte prosím:
tabulátory a složitá nastavení strany
verzálky (všechna velká písmena)
podbarvení textu
proložené znaky
podtrhávání
mezery mezi řádky
dlouhatánská souvětí s mnoha větami (i nevětami) vloženými
deníkovou formu psaní (1. den, 2. den nebo již výše zmíněné popisy)
Používejte prosím:
piště od začátku řádku bez odrážek, bez tabulátorů, zarovnání vlevo, všechno nadoraz vlevo
-pro oddělení odstavců stiskněte Enter na konci odstavce předchozího (nemáte-li nastavení)
velká písmena jen na začátku věty a u názvů
-chcete-li něco v textu zdůraznit, použijte tučnou kurzívu
-mezititulky (rozdělte text na logické části v délce maximálně jedné normostrany 1800 znaků)
-na konci textu uveďte praktické informace typu těch, které se obvykle nenajdou v průvodcích, vlastní postřehy a doporučení (cena letenky apod. je nepodstatná, ale endemická jedovatá moucha ano).
-podmět (např. já) a přísudek (např. jsem) v každé větě (smysluplné výjimky jsou možné)
-pravidla českého pravopisu (pokud vám nestačí hlava)
Jak píšeme – příklady:
·        metr, kilometr rozepisujeme (zkratky pouze v závorce)
·        číslovky do deseti slovem, dále možno číslicí i slovem
·        u kóty uvádíme 1) 8000 m n. m. (první „m“ je bez tečky; mezi písmeny jsou mezery); 2) do závorky      (8000 m bez tečky); 3) v osmi tisících;
·         nadmořská výška je velká ne vysoká 
·        v závorkách neděláme mezery mezi závorkou a písmenem či číslicí
·        číslice oddělujeme takto: 8000 (bez mezery), 18 000 (s mezerou)
·        10hlavé (bez mezery) stádo nebo stádo deseti hlav, stádo o deseti hlavách
·        10 % (= deset procent), ale 10% (= desetiprocentní bez mezery)
·        30 °C (s mezerou mezi číslovkou a stupněm),slovy = 30stupňové vedro
·        50° = sklon svahu - padesát stupňů i padesátistupňový je totožné bez mezery
·        větu nezačínáme číslicí, ale slovním vyjádřením (ne „20 kroků“, ale „Dvacet kroků“)
·        pomlčku používáme dlouhou „–“ (ve Wordu Ctrl+-, tj. minus na numerické klávesnici), nikoli krátkou      „-“ (ve slovech jako např. „Chceme-li, červeno-bílo-modrý“ atp. se používá „pomlčka“ krátká, protože nejde o pomlčku, ale o spojovník)
·        píšeme buď via ferrata nebo feráta, treking (jedno K)
Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.91

Anketní otázka