Vaše reklama

FILOSOFIE

"Existovaly velké civilizace, které neznaly kolo, ale neexistovala žádná, která by nevyprávěla příběhy."

Především jsme tu pro inspiraci, zábavu a poučení.

Pokud vás zajímá seriózní zdůvodnění našeho počínání, čtěte dále:

 
Každý umí vyrazit do přírody, aby se minimálně nadýchal čerstvého vzduchu nebo se potěšil pohledem na malebnou krajinu. Málokdo však domýšlí to, že jednou bychom tyto vjemy mohli vnímat zcela instantně jen prostřednictvím psychowalkmanů, jednoduše proto, že ty opravdové najdeme už jen na stránkách Černé knihy „vyhynulých“ fenoménů.
Tento internetový portál je proto založený na synergickém přístupu k člověku a jeho konání vzhledem k pohybu a pobytu v přírodě, otevírá čtvrtý rozměr, propojuje souvislosti, motivuje, inspiruje.
Nesnaží se vytvořit „jen další“ prostor pro elitní skupinu zdravých, schopných a jinak zajištěných osob, ale nabízí otevřený prostor bez bariér. Zde nejde o výkony, o věk ani omezení…To jsou jen fakta. Podstatné jsou prožitky, pocity, pochopení a sdílení. Podstatný je příběh, který propojuje lidi mezi sebou, všechno se vším, budoucnost s minulostí. Je úplně jedno, je-li to příběh živočicha nebo hory kamení, je jedno jestli ho prožil špičkový horolezec nebo děda s holí či děvče na vozíku. Tam za dveřmi je prostor pro každého.
Hrubost v myšlení a činech týkajících se ostatních i celé přírody znemožňuje komunikaci, která je podstatou fyzického a duchovního přežití. Bylo by smutné, kdybychom došli prozření až ve chvíli, kdy už nebudeme mít co ztratit. Přebroďme tedy řeky, přejděme hřebeny hor, pokývněme vlkům…a vyprávějme příběhy, které nás poučily, které nás potěšily.
 
 
*) synergický přístup – efekt společného působení, součinnosti, který je obvykle větší  nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů ze samostatného působení jednotlivých prvků
 

reklama

reklama

Anketní otázka