Vaše reklama

OKNA MAYSKÉHO PODSVĚTÍ - YUCATAN, KUBA A FLORIDA

21.02.2010 - 23:53   |   Redakce: Dana Jakoubková

Autor: © Tamug Education

Na světě jsou jen tři lokality – Yucatan, Kuba a Florida, kde se nalézají komínovité závrty s navazující spletitou sítí podzemních prostor zatopené vodou. Poloostrov Yucatan je z nich co do počtu a rozsáhlosti podzemního systému nejvýznamnější. Cenote (čti seh-no-tay), v yucatanské mayštině označovaná jako tzonot (dzonot) nebo-li posvátná studna, byla pro historické obyvatele oknem do „jiného světa“. V dávných dobách místo rituálních obřadů je dnes vyhledávanou turistickou atrakcí a světovým fenoménem.

V globálním klimatu Země nastávaly během posledních dvou milionů let výkyvy od dob ledových, tj. chladných období, k dobám meziledovým, tj. obdobím teplým. Doba starších čtvrtohor (pleistocén) obdařila Zemi půltuctem chladných období, v nichž byly rozsáhlé oblasti Eurasie a Severní Ameriky pohřbeny pod ledovým krunýřem vyšším než 2000 metrů. Trvalo vždy několik desítek tisíciletí než se oteplilo a led odtál. Během jednotlivých period se měnila i úroveň hladiny oceánu a křehká porézní vápencová platforma yucatanského poloostrova byla narušována vnějšími vlivy – kyselé deště přicházející od nedalekých sopek, tropické bouře, sůl z moře aj. Během těchto období se začaly formovat podzemní prostory, jimiž si voda hledala cestu zpět do oceánu. V poslední době ledové byla hladina oceánu zhruba o třicet metrů níže než je její aktuální úroveň. Když led začal naposledy tát, oceán se zvedl na současnou úroveň a voda zaplavila vápencový šelf, v tu dobu už děravý jako ementál. Vytvořila tak rozsáhlý, lidským očím skrytý říční systém jaký nenajdete nikde jinde na světě.

Co je cenote

Na polostrově Yucatan se nalézá na tři tisíce podzemních útvarů, které se dělí dle typu zatopení. Kompletně podzemní jsou celé zatopené bez vzdušných prostorů, zpola podzemní jsou například tunely, kde voda dosahuje jen určité části a zbytek je vzduch. Pak jsou zde cenote v úrovni terénu jako jezírka, a nakonec ty, jimž se propadl strop. Voda v cenote je sladká v důsledku vydatných srážek v období dešťů, ale někde je i slaná v důsledku spojení s oceánem. I když v překladu cenote značí jenom jeden typ (závrt), používá se toto označení obecně pro celý komplex zatopených formací. Ze všech cenotes je prozkoumána zhruba polovina, které je také přístupná veřejnosti.

Mayské rituály

První průzkumníci Yucatanu byli udiveni nalezením civilizace, kde se téměř všechno točilo kolem vody, ačkoliv místo samotné je povrchových řek a jezer prosté, a je sužováno dlouhým obdobím sucha. Všechno ukazovalo na to, že déšť byl pro prehispánské obyvatele nejdůležitějším prvkem přežití. Pro tajemnou civilizaci Mayů však nebyly tzonot pouze zdrojem pitné vody, ale hrály důležitou roli v jejich mytologii. K posvátným obřadům byly využívány především otevřené cenotes o kruhovém tvaru, přičemž hladina většiny (i podle dobových kreseb) byla o několik metrů níže, než jejich hrana. Prostory s propadlým stropem byly okny do „Jiného světa“ a klíčem k posmrtnému životu Mayů. Ceremonie a rituály byly zasvěceny podzemnímu božstvu a lidské oběti byly považovány za samozřejmou věc, zahrnujíce osoby obou pohlaví a bez rozdílu věku. Přestože Mayové byli dobrými mořeplavci, není zcela zřejmé, zda uměli plavat. Podle historických dokumentů člověk podstupoval obětní rituál dobrovolně skokem z hrany studny, a záměrně se tedy musel utopit, byť by plavat uměl. Dodnes lze na dně mnohých hlubokých studní nalézt lidské pozůstatky a zlaté i měděné obětní artefakty. Otázka dobrovolnosti se však jeví spornou v případě obětí kojenců, jejichž kosterní pozůstatky se mezi obětovanými nalezly také.

Šnorchlování a potápění

Cenotes jsou světem ticha a klidu. Mnoho z nich je díky dobrému přístupu fantastickým místem pro koupání a šnorchlování, jiné vyžadují techniku pro přístrojové potápění. Zatímco na moři třeba řádí bouře, zde je voda absolutně klidná a při průměrné teplotě 24 °C příjemná po celý rok. Ať už s přístrojem nebo jenom se šnorchlem, vždy budete užaslí nad světelnými efekty uvnitř studní, budete cítit měkkost slunečních paprsků pronikajících skrz vodu. Budete kličkovat plavmo mezi stalaktity a stalagmity dotýkajíce se samotného srdce mayského posvátného podzemí, nad vlnícími se koberci rostlin či kolem barevných rybek. Průzračná voda s nedostižnou viditelností vám dá pocit, že proplouváte jinou galaxií. Doslova magický šok pak zažijete, když narazíte náhle na podvodní mrak „halocline“ – místo, kde se slaná mořská voda mísí se sladkou, nebo termocline – odlišná teplota vody. I když některé studny mohou dosáhnout hloubky až stovky metrů, ve většině případů stačí pro přístrojové potápění základní úroveň zkušeností pro hloubky 5–10 metrů a za dostačující se považuje certifikát pro „otevřenou vodu“. Pro jeskynní potápění se však doporučuje najmout průvodce, který se v podzemním labyrintu vyzná. Toho najdete v některé z mnoha potápěčských základen, kde si rovněž můžete zapůjčit vybavení pro potápění i šnorchlování.

Doporučujeme

Taj Majal
nejznámější a nejpopulárnější – podvodní „orientální“ zahrada – ideální pro koupání, šnorchlování a volné potápění (na nádech lze proplout tunelem do „Dómu světla“ s mnoha menšími bazénky) – hloubka 7,5 metru, prostor nad hladinou 5,5 metru – 5 km od Puerto Aventuras
 
Zaci
jeskyně s jezírkem – tyrkysová voda, stalaktity a stalagmity – vhodné pro koupání a šnorchlování – černé ryby bez očí – šířka 40 metrů, hloubka 70 metrů – v srdci Valladolidu
 
Ik Kil
typická studna, součást eko-archeologického parku – nazývaná také „Svatá modrá studna“ – vodopády – ideální pro koupání a šnorchlování, 25 metrů vysoké schodiště pro sestup k hladině – šířka 60 metrů, hloubka 40 metrů – občerstvení, bungalovy – 3 km od Chichen Itza
 
Xcalah
součást archeologické lokality Dziblichaltun – jezírko ideální ke koupání a šnorchlování – povolené skoky do vody – hloubka 40 metrů – severně od Meridy
 
 
Dos Ojos
jeden z nejrozsáhlěších vodních systémů na Yucatanu – dvě propojené gigantické studny na něž navazuje dalších 25 cenotes v akčním radiusu 60 kilometrů – hloubka 7 metrů – 1 km jižně od eko-parku Xel-Ha blízko Cancúnu
 
Chac Mool
obrovský dóm s dvěma jeskyněmi – halocline v 10 metrech – bohatá krápníková výzdoba – hloubka 13 metrů – 100 km jižně od Puerto Aventuras
 
 
Ponderosa
známá pod názvem El Eden – zahrnuje 100metrový traverz do cenote Coral – na dně mayská keramika – 3 km jižně od Puerto Aventuras
 
 
Gran Cenote
část podzemního systému Sac Aktum – mnoho světla zasahujícího hluboko dovnitř – hloubka 21 metrů – u silnice do Coba 1 km
 
 
Calavera
známá jako „měsíční chrám“ – zbytků fosílií a stalaktity – mezi Tulúm a Coba
 
Carwash
sladkovodní tropické ryby, želvy a ptáci – během měsíců, kdy jsou teplé noci i rozkvetlé podvodní rostliny – 8 km jižně od Tulúmu u silnice do Coba
 
Angelita
známá jako „malý anděl“ – jedna z nejnavštěvovanějších – přístupná jen pochodem skrz džungli – hloubka 40 metrů – 17 km jižně od Tulúmu
 
 
Dzinup a Keken
typické cenotes s propadlým stropem – jedny z nejfotografovanějších – báječné pro koupání a šnorchlování – výborně prosvětlené – fixní lana pro snadný sestup k hladině – 7 km jihovýchodně od Valladolidu


Autor: © Tamug Education

Kouzelná Ik-Kil Autor: © Mexico Vacation Travel

Typický tvar shora, Tulapina Autor: © Riviera Maya

Nenápadný vstup v pralese Autor: © Gobierno - Secretaria de Ecologia

Jeden z profilů studny Autor: © archeology.org

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.9

Anketní otázka