Vaše reklama

Nelegální sjezdovka v CHKO Beskydy

26.02.2013 - 18:20   |   Redakce: Tisková zpráva Hnutí Duha/Olomouc

Beskydy Autor: © hnutiduha.cz

Závažného porušení zákonů se dopustila v Chráněné krajinné oblasti Beskydy společnost Capital group service, která u lyžařského areálu Armáda v Dolní Lomné ilegálně vykácela zhruba 1,5 hektaru lesa a provedla terénní úpravy za účelem provozu nové sjezdové tratě[1].

Společnost dodatečně požádala o trvalé vynětí 3,6 hektaru lesa z fondu lesní půdy a žádá také o povolení provozu dvou roleb na pozemcích, které jsou formálně stále lesem [2]. Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy konstatovala porušení dvanácti ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny [3], Městský úřad Jablunkov minimálně čtyř ustanovení lesního zákona [4]. Záměr budování nové sjezdové trati nebyl ani hodnocen dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Tento proces přitom musí všechny podobné záměry absolvovat [3]. Ojedinělý a nezvykle brutální zásah do beskydských lesů nyní šetří Česká Inspekce životního prostředí, zároveň Policie České republiky řeší, zda nedošlo ke spáchání trestného činu.
Území přitom leží v druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Beskydy, je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a má rovněž mimořádný vodohospodářský význam, protože se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Bez ohledu na neexistenci jakéhokoliv povolení již povrch sjezdovky ilegálně upravuje rolba a protože se nová sjezdovka nachází v sousedství stávající tratě v lyžařském areálu, už se na ní lyžuje.
Ekologické organizace odsuzují arogantní chování investora, celý proces sledují a apelují na příslušné orgány k udělení tvrdých trestů. Hnutí DUHA Olomouc i Český svaz ochránců přírody jsou momentálně účastníky řízení o dodatečném povolení vjezdu rolby, které vede Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy [6].
Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:
„Tak závažné pohrdání zákony je skutečně  alarmující. Doufáme, že Česká inspekce životního prostředí a Police ČR porušení předpisů důsledně a tvrdě potrestá a nařídí majiteli společnosti zalesnění pozemků, které by stále měly být lesem. Beskydská příroda je pod velkým tlakem a neregulované rozšiřování turisticko-zábavních aktivit může ohrozit dlouhodobé přežití vzácných zvířat citlivých k vyrušování jako je rys, medvěd nebo tetřev.“
Daniel Křenek z Českého svazu ochránců přírody Orchidea Valašsko dodává:
„Je  neuvěřitelné, že v civilizované společnosti si někteří podnikatelé dělají co chtějí, jakoby žádné zákony a pravidla neexistovaly. Je to nehorázná bezohlednost nejen vůči životnímu prostředí, ale i vůči slušným lidem, kteří  zákony dodržují. Jestli se považujeme za vyspělou společnost, která se řídí nějakými pravidly, tak ty by měly platit pro všechny. Doufáme, že tento trestuhodný čin bude potrestán a budou uložena příslušná opatření k nápravě. Náš region potřebuje podnikatele, kteří se vůči přírodě chovají ohleduplně, nikoli ty, kteří ji drancují jen pod vidinou osobního prospěchu.“
Poznámky a zdroje www.hnutiduha.cz:
[1] Střed nové sjezdové trati má souřadnice: http://www.mapy.cz/s/6oNJ  Je možné stáhnout také polygon ve formátu KML získaný terénním zaměřením Hnutí DUHA z ručního GPS přístroje. (Soubor je možné otevřít například v programu Google Earth).
[2] Dvě žádosti společnosti Capital group service o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je k dispozici zde a zde
[3] Vyjádření Správy CHKO Beskydy je ke stažení zde.
[4] Vyjádření Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí je ke stažení zde.
[5] Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení jsou zařazeny v příloze 1 zákona 100/2001 Sb. v kategorii II jako záměry, které vyžadují zjišťovací řízení (bod 10.7)
[6] Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k žádosti o povolení vjezdu rolby a sněžného skútru jsou k dispozici zde.

Beskydy Autor: © hnutiduha.cz

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.9

Anketní otázka