Vaše reklama

Icebreaker Outdoor Adventure 1

24.01.2010 - 14:50   |   Redakce:

Vítězný projekt IOA 2009 Kategorie - Výzkum a ochrana přírody

 

Expedice NAMAK – kota 4000 cm – vítězný projekt

Kam: Írán
Kdy: březen až duben 2009
Kdo:
Jiří Bruthans (30) – asistent na katedře Hydrogeologie PřF UK, Praha, výzkum, speleologie, fotograf
Michal Filippi (33) – pracovník Geologického ústavu AV ČR, Praha, výzkum, speleologie, fotograf
Ondřej Jäger (46) – speleolog, člen speleozáchranky České speleologické společnosti, fotograf
Štěpán Mikeš (33) – speleologie, vyhodnocování dat
Stanislav Šlechta (29) – pracovník Geologického ústavu AV ČR, Praha, výzkum, speleologie
Evžen Janoušek (42) – speleolog, kameraman ČT, filmař
Cíl:
Expedice bude pokračovat v komplexním výzkumu a dokumentaci solného krasu v Íránu – fenoménu, který byl donedávna skoro neznámý nejen laické, ale dokonce i vědecké veřejnosti. Speciální důraz bude v roce 2009 kladen na průzkum vertikálních studní, o kterých se zatím neví kam v podzemí vedou a jaký mají vliv na vývoj morfologie povrchu solného krasu. Projekt je zaměřen vědecky, ale spojením s expediční speleologií si slibujeme zajímavé výsledky, kterého „standartní badalelský tým“ nemůže nikdy dosáhnout. Výsledkem by tak měl být jak sběr vědeckých dat (pevné i kapalné vzorky pro následné analýzy chemického složení, stáří, apod.), ale také mapová, fotografická a snad i
filmová dokumentace.
 

 

 

Náhradní projekt:
 
Ekologické faktory limitující výskyt rostlin ve velkých nadmořských výškách západního Himálaje, projekt Botanického ústavu Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Studium migrace rostlin z alpinského pásma do subniválního (cca 5500), které se posouvá vlivem globálního oteplování do vyšších poloh.
 
Ostatní projekty:
 
Rozšíření periglaciálních tvarů Vysokých Tater
Cíl: Lokalizovat periglaciální tvary a jevy, revidovat jejich rozmístění na území Vysokých Tater a na základě mapování, vytipovat lokality vhodné pro další výzkum.
 
Marathon za hranicí Arktidy
Cíl: Zdolat trať nejsevernějšího světového marathonu a plynule navázat trekem s cílem poznat nedotčenou přírodu hlavního ostrova souostroví Svalbard (Špicberky).
 
Kyrgyzstan okem přírodovědce
Cíl: Expedice týmu odborníků různých přírodovědných oborů a zároveň nadšenců pro cestování a VHT za poznáním do země s dosud velmi zachovalou a poměrně málo prozkoumanou přírodou, které se však v nemalé míře dotýkají globální změny a trendy.
Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.94

Anketní otázka