Vaše reklama

Bílá místa Patagonie v kajaku

06.02.2011 - 01:25   |   Redakce: Cristian Donoso a Dana Jakoubková

Autor: © Roger Rovira, Transpatagonia Exp.

Jestli jsou na zemi místa, kde se „čerti žení“, pak toto k nim rozhodně patří. Deštěm, sněhem a větrem bičovaný region si s pohostinností ruku nepodává. Labyrint skalnatých ostrovů, nekonečná spleť kanálů a dlouhých fjordů, ledovců rozlohou srovnatelných pouze s těmi v Grónsku nebo v Antarktidě a horského pralesa z něj činí izolovanou a nejméně dotčenou oblast na světě, která se snaží zarputile odolávat „karcinogenům“ lidského druhu. Taková je západní Patagonie – jedno z posledních bílých míst planety.
Více než třetina pobřeží kontinentálního území Chile se ve své nedotčenosti zásadně odlišuje od zbytku přímořských ploch Jižní Ameriky. Region prostírající se mezi Golfo de Penas a západním výběžkem Magellanovy úžiny je nejméně prozkoumanou, a tím spíše neobydlenou oblastí na světě. Mezi nejdůležitější aspekty určující zdejší podmínky patří bezpočet překážek pro plavbu a orientaci, rozsáhlé masivní zalednění objímající andské vrcholy, členité pobřežní útesy holé žuly, neprostupný prales, permanentní déšť (jedna z nejdeštivějších lokalit na planetě), a hlavně „vášnivý“ vítr, který zde formuje světově nechvalně známé bouře.
Expedice TransPatagonia, která prozkoumávala tuto oblast téměř pět měsíců, spolupracovala s významnými vědeckými institucemi a několika organizacemi zabývajícími se studiem životního prostředí ve všech aspektech na zemi i na vodě. Konkrétně šlo o nalezení spojovací trasy mezi patagonským souostrovím a ledovcovým polem na jihu, prohloubení znalostí o zdejší námořní historii a prvním osídlení, sběr dat pro výzkum geologické a klimatické historie západní Patagonie, prozkoumání oceánského ekosystému a zmapování lokality i pro ekologické účely. Při plnění svého záměru členové expedice dosáhli mnohých prvenství (celkem 26) a téměř každý jejich krok i mnohé ponoření pádla bylo prvním v dané lokalitě. Přinesli tak cenné poznatky v oblasti geografie, geologie, historie, antropologie i ekologie.
Během výpravy objevili průzkumníci i relikty z roku 1741, které se vztahovaly k potopení anglické fregaty Wager na severním pobřeží poloostrova Guayaneco. Toto neštěstí bylo základem nejúžasnější legendy v historii námořní plavby. Podnítilo Španěly k prozkoumání této oblasti a urychlilo střet dvou světů. Ve své době byl osud lodi zpopularizován díky novinám a Johnu Byronovi (dědeček slavného básníka Lorda Byrona), který spolu s dalšími třemi námořníky za pomoci dvou domorodců potopení lodi přežil.
Zdokumentovali také stopy původních obyvatel – mořských nomádů Chonos a Kaweskhars, kteří se pohybovali oblastí obvykle na kánoích už čtyři století před tím, než Kolumbus přistál u jihoamerických břehů. Dnes přežívá poslední hrstka Kaweskarů v Puerto Edén.
Dvaatřicetiletý chilský právník – kajakář Christian Donoso – strávil jako průzkumnický veterán oblasti a duše výpravy prvních čtyřicet sedm dní na cestě sám. Čtyři další členové expedice se k němu přidali později: manažer – kajakář a horolezec Juan Pablo Ortega, horský vůdce – skialpinista Mario Sepúlvegda, mořská bioložka – horolezkyně a kajakářka Ana Bartley a Roger Rovira – katalánský jeskyňář a kajakář.
Největší kus cesty probíhal po vodě. Jako hlavní přepravní prostředek proto výprava používala cestovní kajaky klasicky až do doby, než z nich bylo třeba vytvořit saně. Na jejich 2039 kilometrů dlouhé trase totiž bylo třeba často překonat nepředpokládané situace a vysoce náročné podmínky i za pomoci jiných technik a vybavení, jako třeba horolezecké či skialpinistické, ovšem vždy s kajakem za zády.
Patagonská voda je zřídkakdy klidná. Přestali sledovat, kolik času strávili bojem s vlnami a větrem. Trávili bezměsíčné noci v kajacích, spojeni dohromady karabinami, stany si jen přehazovali přes vztyčená pádla. Když je silný vítr odnesl na moře, museli pádlovat zpět tmou, používajíce jen pískání pro držení směru za vůdčím kajakem a neschopni detekovat vlny křížem krážem narážející do lodí. Podmínky byly více než kruté a během výpravy se objevilo i několik děsivých momentů na moři i v horách.
„Strach je dobrým pomocníkem, když musíte být v plné pohotovosti a soustředit se na dlouhý scénář plný nebezpečí. Ale strach blížící se panice je největším nepřítelem,“ komentoval situace Donoso. Dobrodruzi se často dostávají do problémů, když ztratí trpělivost. „Vždycky jsme sporné otázky probírali v relativně klidných momentech. Dokola jsme probírali nehody, které nás potkaly během sestupů z hor za tmy nebo uprostřed bouře, protože jsme podlehli nedočkavosti a spěchu. Ve snaze co nejrychleji uniknout ze stresujícího nebezpečného prostředí je člověk vystaven ještě většímu riziku.“
I přesto, že Donoso strávil měsíc studiem satelitních map a přípravou trasy, nemohl předejít všem překvapením, jako například desetikilometrovému pochodu horským pralesem s kajaky a všemi zásobami od jezera Greve k ledovci Guacolda. „Vegetace byla hustší než v amazonském pralese a téměř měsíc práce byl po psychické stránce tím nejnáročnějším z výpravy “ říká Donoso.
Oblast jezera Greve nebyla nikdy prozkoumána, a proto byla hlavním předmětem zájmu průzkumníků. Uložené v žulové pánvi a kolem dokola obehnané pralesem hustším, než si umíte představit, se sedmi jazyky největšího ledovce Jižní Ameriky (Brüggen glacier známý spíše jako Pio XI) se jezero jeví jako zcela nedostupný svět. Obrovská koncentrace vody všech skupenství a větrný „pohon“ tady nejspíš společně zadělávají na nechvalně známou klimatickou nepřízeň regionu.
Z videozáznamů expedice byl sestříhán dokumentární film, který kromě sportovních výkonů přinese koncem letošního roku na obrazovky nové informace pro veřejnost ohledně tohoto drsného „bílého místa“ v perspektivě nepoškozeného fragmentu naší planety, který má všechny předpoklady stát se světovou biosférickou rezervací UNESCO.
Více informací, mapy a videa najdete www.incognitopatagonia.com
Související článek: Chile-hřiště pro dobrodruhy
Video z expedice

Autor: © Roger Rovira, Transpatagonia Exp.

Autor: © Roger Rovira, Transpatagonia Exp.

Autor: © TranspatagoniaExp.

Přidej odkaz na Bookmarky.cz
Zpět   |   Nahoru

reklama

reklama

Ohodnoť článek jako ve škole


1-nejlepší, 5-nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.84

Anketní otázka